اخبار و مقالات زلزله ها

چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۳

پيش بينی زلزله

Dates of Cloud & Issue UTC

Earthquake Data

Prediction

Precursor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/14/2005 9:00 (2/19 2:30)

An Iran or Neighbor EQ Cloud, >=5

اين يك عكس ماهواره ای از قسمتی از كشور ايران است كه بر اساس آن دكتر شو يك زلزله را برای ايران پيش بينی كرده است با شدت مساوی يابزرگتر از ۵ ريشتر

...
Mohammad Komijani
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ